《Late Show》 EP37 - 中佬魅力 下載

發送給您的朋友
添加
 • 上线日期:2020年5月13日

 • 二十六夜~熱力在四射~城城Aaron郭富城點止26,56都嚟緊喇!但係仍然跳得、唱得!令到中女重新愛上郭富城,少女都為佢鍾情! 莫非「中佬」真係有佢個人魅力?大叔究竟如何砍贏小鮮肉?今集不如講下「中佬魅力」,有請CEO同我哋分享下做「型佬」嘅心得!我的心只等你再去探射~

評論

 • Kin asd
  Kin asd 4 个月前

  杜太出鏡一陣已經搶晒成條片既focus!

 • Terry Chan
  Terry Chan 4 个月前(修改过)

  細向生講暴力唔好

 • Kaz Lavigne
  Kaz Lavigne 4 个月前

  杜汶澤你兩公婆真係絕配 祝您倆事事順景!

 • MingWong
  MingWong 4 个月前

  中佬最大幻覺就係以為自己有「中佬魅力」

 • bbk bbk
  bbk bbk 4 个月前

  就算被幾多人攻擊都好,背後有個女人默默撐住就乜都够

 • Jay Kay
  Jay Kay 4 个月前

  杜太果part我不停loop😂必須要有meme圖😂

 • chrislaw1945
  chrislaw1945 4 个月前

  杜汶澤同杜太⋯真係⋯天生一對!

 • Ng Natalie
  Ng Natalie 4 个月前

  Good show!

 • YoMo's Life/ 有毛的日子

  Support Mr To

 • Eddie Xu
  Eddie Xu 4 个月前

  唔支持你, 唔通支持醎詠蟲咩!!!🤣

 • ZitaB
  ZitaB 4 个月前(修改过)

  CLS👍🏻good show👏🏻

 • Feng Tang
  Feng Tang 4 个月前

  其实我相信,香港好多艺人都支持杜生的,只不过佢地唔出声啫

 • A04eva
  A04eva 4 个月前

  11:25

 • 南九洲屋久島自駕遊yyywilde

  阿田真係好正

 • Turn Store
  Turn Store 4 个月前

  杜太is the big boss actually

 • Yin Kwan Lau
  Yin Kwan Lau 4 个月前(修改过)

  表示想睇雪雪跳艷舞多過聽阿澤

 • HM C
  HM C 4 个月前

  叫老公供樓嗰part好搞笑。簡直係彩蛋

 • Pongwaiip
  Pongwaiip 4 个月前

  宣傳片拍得好正,又好笑又傷感

 • Garo Wong
  Garo Wong 4 个月前

  貝貝講鴨特別生猛 笑到噴水😂

 • Arcobaleno Kwan
  Arcobaleno Kwan 4 个月前

  最中意低俗嘅野😁😬